.::CÁC VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH ::.
  I. Xây dựng đời sống văn hoá  
  - Hướng dẫn đề nghị phúc tra công nhận ĐVVH, khóm ấp VH, GĐVH năm 2010 và đăng ký năm 2011   

  1. Các biểu mẫu khóm ấp văn hoá:  
- Bảng đăng ký xây dựng khóm ấp văn hóa 2011.
  - Biên bản họp tự chấm điểm của Ban vận động khóm, ấp.
  - Bảng chấm điểm kết quả thực hiện các nội dung tiêu chuẩn xây dựng khóm, ấp văn hóa.
  - Báo cáo của Ban vận động khóm, ấp về kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư khóm, ấp” năm 2010.
  - Bảng nội dung khảo sát thực trạng kinh tế - xã hội thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư khóm, ấp” năm 2010.   
  - Biên bản họp Ban Chỉ đạo cấp xã, phường phúc tra chấm điểm khóm, ấp văn hóa.   
  - Bản chấm điểm lại khóm ấp văn hoá của BCĐ cấp xã, phường.  
  - Công văn đề nghị phúc tra công nhận danh hiệu khóm, ấp văn hóa của UBND xã, phường gửi cho Ban chỉ đạo XDĐSVH thị xã.  

  2. Gia đình văn hoá:  
  - Bảng tự bình xét Gia đình văn hoá.
  - Biên bản họp bình xét Gia đình văn hoá  .

  3. Xã, phường văn hoá: (đang cập nhật)  

  II. Quản lý nhà nước (814):  
  - Nghị định số: 103/2009/NĐ-CP quy chế văn hoá công cộng.
  - Nghị đinh số: 75/2010/NĐ-CP xử lý VPHC trong hoat động VH-TT.
  - Nghị định số: 28/2009/NĐ-CP quy định xữ lý vi phạm dịch vụ internet.
  - Nghị định số: 97/2008/NĐ-CP quản lý dịch vụ internet.
  - Nghị định số: 06/2008/NĐ-CP xử lý VPHC trong hoạt động thương mại.
  - Nghị định số: 73/2010/NĐ-CP xử lý VPHC trong lĩnh vực an ninh trật tự. 
  - Thông tư số: 04 /2009/TT-BVHTTDL hướng dẫn thi hành nghị định 103/2009/NĐ-CP. 
  - Thông tư số: 05/2008/TT-BTTTT hướng dẫn thi hành nghị định số: 97/2008/NĐ-CP.
  - Thông tư liên tịch số: 02 /2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT về quản lý đại lý Ineternet.
  - Thông tư số: 09/2010/TT-BVHTTDL Hướng dẫn thi hành nghị đinh số 75/2010/NĐ-CP. 
  - Thông tư số: 07/2008/TT-BTTTT cùng hướng dẫn thi hành nghị định số: 97/2008/NĐ-CP. 
  - Các mẫu Biên bản và quyết định:
  - Hướng dẫn treo Quốc kỳ. 
  - Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức
     
  Quyết định 246 về việc ban hành quy chế kiểm tra trình độ ứng dụng Tin học cơ bản với cán bộ, công chức lãnh đạo cơ quan hành chính Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Tháp (có kèm Quy chế và danh sách CBCC dự thi)