Trang Thong ke chuyen nganh
- 10:40:14 AM
   
NỘI DUNG CHI TIẾT
Cập nhật: 12/04/2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI

Tháng 4 năm 2019


I. VỀ KINH TẾ :                        

1. Sản xuất nông nghiệp :       

- Tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Hồng Ngự trong tháng 04/2019 chủ yếu nông dân Thị xã tập trung thực hiện thu hoạch các loại cây trồng ngắn ngày vụ đông xuân 2018-2019; đồng thời tranh thủ lịch thời vụ, thời tiết thực hiện vệ sinh đồng ruộng xuống giống lúa, hoa màu các loại vụ hè thu năm 2019.  Theo kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năm 2018-2019, Thị xã Hồng Ngự có kế hoạch xuống giống 8.801 ha lúa. Được biết từ kết quả điều tra kết thúc diện tích gieo trồng vụ đông xuân 2018-2019 cho thấy vụ đông xuân này bà con nông dân thị xã Hồng Ngự chính thức gieo sạ được 8.840,70 ha lúa và hoa màu cây công nghiệp ngắn ngày các loại; trong đó có : DT lúa gieo trồng được 8.674,80/8.801 ha, chiếm tỷ trọng 98,12%  so với tổng số,  đạt 98,57% (-1,43% hay -127 ha) so với kế hoạch sản xuất vụ, nếu so với cùng kỳ năm 2018 đạt 98,80% (-1,12% hay -105,20 ha); trong tổng số DTGT lúa chung cả vụ, có DTGT lúa chất lượng cao 6.372,9/7.164 ha, chiếm tỷ lệ 73,46% so với tổng số DTGT lúa của vụ, so với cùng kỳ đạt 88,96% (-11,04% hay -791 ha); ngoài ra trong vụ sản xuất này bà con nông dân thị xã có DTGT nếp 499,30 ha, chiếm tỷ trọng 5,76% so với tổng số DTGT lúa cả vụ; tính đến nay bà con nông thị xã đã thu hoạch dứt điểm lúa đông xuân 2019, năng suất lúa ước tính lần II b/q khoảng 61 tạ/ha, có tổng sản lượng lúa tương đương 52.916 tấn, đạt 93,71%, giảm khoảng 3.554 tấn so với cùng kỳ vụ đông xuân năm 2018; nguyên nhân làm năng suất, sản lượng lúa giảm do ảnh hưởng có một số DT lúa bị nhiễm rầy nâu, sâu bệnh, chuột cắn phá, thời tiết biến đổi bất lợi…; nhìn chung giá lúa thị trường thu mua tiêu thụ của vụ đông xuân năm nay không cao (nhất là ở thời điểm đầu vụ), thương lái thu mua lúa tươi tại ruộng bình quân từ 4.300-4.400 đ/kg đối với lúa thường (IR 5404), từ 5.400-5.600 đ/kg đối với lúa chất lượng cao, giảm khoảng từ 900-1.000 đ/kg so với cùng kỳ năm ngoái; sau khi có chủ trương của Chính phủ chỉ đạo cho thu mua dự trữ lúa gạo của bà con nông dân thì giá lúa có nhích lên nhưng không nhiều, người nông dân sản xuất đạt lãi thấp, nhất là đối với những DT luá đạt năng suất thấp; mặc dù có chủ trương của Tỉnh hỗ trợ nông dân gửi lúa vào kho của doanh nghiệp, nhưng do đa số nông dân sản xuất diện tích nhỏ, cần chi phí để trang trải và đầu tư cho vụ sản xuất mới (vụ hè thu) kịp thời nên khi thu hoạch là tranh thủ bán lúa ngay. Ngoài sản xuất cây lúa ra, bà con nông dân thị xã còn tranh thủ lịch thời vụ, khẩn trương thực hiện sinh đồng ruộng xuống giống được trên 4.500/8.880,50 ha lúa, hoa màu các loại của vụ hè thu năm 2019, đạt tỷ lệ 50,67% so với KH.SX vụ; trong đó : DTGT lúa 4.500/8.700 ha, đạt tỷ lệ 51,72% so với KH.SX vụ. Toàn bộ DTGT lúa hè thu năm 2019 đang sinh trưởng bình thường, song cũng có một số DT bị nhiễm nhẹ rầy nâu, sâu bệnh do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng bất lợi; tuy vậy nông dân tích cực, chủ động thăm đồng thường xuyên, phát hiện và có kế hoạch phòng trị bệnh kịp thời nên không có DT lúa bị thiệt hại nặng       

Thực hiện xây dựng nông thôn mới : đến nay Thị xã Hồng Ngự có 03/04 xã (xã An Bình A, B và Tân Hội) được Tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (trong đó có xã An Bình A đạt chuẩn từ năm 2015, nay tiếp tục duy trì); hiện còn lại xã Bình Thạnh có TC 17.5 (chất thải rắn) chưa đạt chuẩn theo quy định, Tỉnh cho phép gia hạn thêm thời gian khắc phục trong quý I năm 2019, đến nay địa phương đã tập trung thực hiện cơ bản xong và hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ kiến nghị Tỉnh xem xét, thẩm định, để được sớm công nhận đạt chuấn 19/19 tiêu chí XDNTM của năm 2018 như xã Tân Hội và An Bình B đã có quyết định của Tỉnh công nhận

- Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã trong tháng qua nhìn chung tiếp tục ổn định sản xuất; không có phát sinh dịch bệnh tai xanh, bệnh LMLM, bệnh dịch tả lợn châu phí, bệnh cúm A/H5N1, cúm A/H7N9, … trên đàn gia súc, gia cầm, chỉ phát sinh một số bệnh thường gặp phổ biến như : tiêu chảy và một số bệnh khác đối với gia súc, gia cầm … được người chăn nuôi và ngành thú y địa phương phát hiện sớm, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn và có kế hoạch phòng trị kịp thời, không để bệnh xảy ra lây lan làm thiệt hại lớn đến sản xuất và ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng; tiếp tục cung cấp sản phẩm thịt gia súc, gia cầm sạch phục vụ đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn thị xã

- Tình hình sản xuất thuỷ sản trên địa bàn thị xã trong tháng qua có diễn biến bất lợi cho người sản xuất thủy sản, làm cho phần lớn hộ sản xuất thủy sản không có lãi, hoặc thu lãi thấp, hoặc bị lỗ, cụ thể như : dịch bệnh phát sinh đối với thủy sản nuôi trồng, dẫn đến hao hụt cao đối với loại cá hương, cá giống; giá thị trường thu mua tiêu thụ lại giảm mạnh, nhất là đối với cá tra giống, cá tra thịt thương phẩm, cá điêu hồng, cá lóc thịt; giá cá tra bột thu mua 1,5 đồng/con (giàm 2,5 đ/con so với tháng trước), cá tra giống loại 30 con/kg thu mua tại ao b/q từ 35-40 ngàn đồng/kg (giảm từ 5-7 ngàn đồng/kg so với tháng trươc), cá tra thịt thương phẩm thu mua từ 23,5-24 ngàn đồng/kg (giảm 5-5,5 ngàn đồng/kg so với tháng trước), cá lóc thịt thu mua từ 30-32 ngàn đồng/kg (giảm 1-2 ngàn đồng/kg so với tháng rồi), cá điêu hồng thu mua từ 28-29 ngàn đồng/kg (giảm 7-8 ngàn đồng/kg so với tháng trước 

2. Sản xuất công nghiệp, thương mại-dịch vụ :

- Tình hình sản xuất công nghiệp tháng 04/2019 tiếp tục ổn định sản xuất. , Ước tính tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp thực hiện tháng này được 44.875 tr.đ (theo giá cố định năm 2010), đạt 99,50% so tháng trước; nếu so với cùng kỳ đạt 106,25%; trong đó : khu vực quốc doanh thực hiện khoảng 1.243 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2,77%/tổng số, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thực hiện 43.632 tr.đồng, chiếm tỷ trọng 97,23%/tổng số. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019 thực hiện được khoảng 180.172/526.904 triệu đồng, đạt 34,19% so với kế hoạch năm, nếu so với cùng kỳ đạt 107,05%; trong đó có : khu vực kinh tế quốc doanh thực hiện 4.997 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 2,77%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh thực hiện 175.175 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 97,23% so với tổng số. Nhìn chung GTSX.CN tháng này có giảm hơn so với tháng rồi khoảng 0,50%; nguyên nhân chính là do trong tháng qua Nhà nước điều chỉnh tăng giá điện, giá nhiên liệu (xăng, dầu) làm tác động đến giá thành sản xuất công nghiệp tăng theo, từ đó ảnh hưởng khó khăn ít nhiều đến giảm sản lượng sản xuất và mức tiêu thụ sản phẩm của sản xuất công nghiệp; mặt khác tình hình sản xuất công nghiệp ở thời điểm này  thực tế đã trở lại lúc bình thường, không còn tiêu thụ mạnh như những ngày Tết, Lễ đã qua    

- Thương mại-dịch vụ : Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa-dịch vụ tháng 04/2019 trên địa bàn thị xã thực hiện được khoảng 409.462 tr.đồng, đạt 99,35% so với tháng trước, đạt 108,25% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2019 thực hiện được 1.645.886/4.755.477 tr.đ, đạt 34,61% so với kế hoạch năm 2019 và đạt 111,45% so với cùng kỳ năm 2018; TMBLHH-DV tháng này có giảm hơn tháng trước nguyên nhân chính là do tình hình và hiệu quả từ sản xuất nông-thủy sản của nông dân trong tháng qua gặp khó khăn do lợi nhuận đạt thấp (giảm), nên sức mua sắm của người dân phục vụ cho tiêu dùng và sinh hoạt cũng giảm theo đáng kể.     

3. Thực hiện XDCB :                    

Về đầu tư XDCB đã triển khai thi công hoàn thành 38/52 công trình, còn lại 13 công trình đang tiếp tục thi công, 01 công trình vướng khó khăn về vốn (công trình cải tạo, nâng cấp và mở rộng xử lý cải thiện môi trường bãi rác thải sinh hoạt); các dự án đầu tư năm 2019 được quan tâm xúc tiến thực hiện; gồm : dự án khu đô thị Võ Nguyên Giáp-An Lộc và khu đô thị Nguyễn Tất Thành-An Lộc : hiện đã trình Sở KH và ĐT tỉnh thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; dự án tuyến dân cư Mương nhà máy đang hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình tỉnh Sở KH và ĐT tỉnh thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; dự án khu đô thị đông An Thạnh : đã phê duyệt và đăng tải danh mục, Sở KH và ĐTđã thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển và trình UBND tỉnh phê duyệt. Dự án Trung tâm thương mại thị xã Hồng Ngự sau thời gian dài ngừng thi công đến nay đã được chuyển giao cho Nhà đầu tư mới và đang triển khai với tên mới là Hồng Ngự Plaza. Công tác giải ngân vốn đầu tư đối với các công trình vừa qua được quan tâm thực hiện tốt  

Lĩnh vực hành chính về đất đai, như việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đất đai, công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp, thống kê đất đai và công tác bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt; cụ thể phối hợp Thanh tra Sở Tài nguyên-MTTỉnh tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước và bảo vệ môi trường đối với 11 cơ sở sản xuất-kinh doanh, đề xuất xử lý hành chính 04 trường hợp vi phạm, giám sát việc hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Lĩnh vực giao thông -vận tải, xây dựng-đô thị và quản lý công trình công cộng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Thường xuyên chỉ đạo tuần tra, kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong xây dựng, lấn chiếm lòng đường, vĩa hè, thu gom rác… đảm bảo mỹ quan đô thị và văn minh đô thị

 

Tuy nhiên, tình hình thời tiết biến đổi trong tháng qua có nhiều bất lợi, ban ngày nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao, dễ dẫn đến phát sinh bệnh trên cây trồng vật nuôi, nhất là đối với sản xuất thủy sản; giá cá tra thương phẩm giảm mạnh, nhất là thời điểm từ sau Tết Nguyên đán đến nay, khả năng người nuôi bị thua lỗ hoặc hỏa vốn là rất cao do thời điểm thả nuôi giá cá giống tương đối cao và có tỷ lệ hao hụt nhiều. Tình hình sản xuất lúa vụ Đông xuân 2019 gặp nhiều khó khăn, năng suất-sản lượng giảm, giá cả thị trường thu mua tiêu thụ thấp, ảnh hưởng đến đời sống nông dân; công tác quản lý, sắp xếp trật tự mua bán tại các chợ (nhất là tại Chợ thuộc trung tâm thị xã) mặc dù có thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nhưng ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn nhiều hạn chế, một số trường hợp vẫn cố tình mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; công tác chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư một số danh mục phụ thuộc vốn Tỉnh hỗ trợ, nên quy mô đầu tư chưa được thống nhất dẫn đến việc triển khai dự án còn chậm; thu nợ ngân sách còn nhiều khó khăn

II. VĂN HÓA-XÃ HỘI :

- Công tác giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn tiếp tục được triển khai thực hiện tốt, đến nay đã có 1.152/2.700 lao động được giải quyết việc làm, đạt 42,67% so với kế hoạch năm; 25/73 lao động xuất cảnh (Nhật Bản 23; Đài Loan 2), đạt 34,25% kế hoạch so với kế hoạch năm, hiện còn 19 lao động trúng tuyển đang học ngoại ngữ và chờ xuất cảnh. Công tác chăm lo gia đình chính sách, đối tượng BTXH, người nghèo, cận nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa văn nghệ-thể dục thể thao được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân; hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương được triển khai thực hiện tốt, có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng được yêu cầu đề ra; tổ chức họp Hội đồng giám khảo chấm, chọn biểu trưng (logo) thị xã Hồng Ngự để trưng bày, lấy ý kiến nhân dân. Quy mô giáo dục các bậc học, cấp học tiếp tục được củng cố và phát triển tốt; thực hiện nhiều giải pháp duy trì sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng dạy và học theo phương pháp mới; tổ chức kiểm tra công tác tài vụ của các trường và kiểm tra đột xuất tình hình dạy thêm học thêm trên địa bàn để kịp thời chấn chỉnh thiếu sót; thành lập Đoàn tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ XXI năm 2019. Các Chương trình y tế Quốc gia, phòng chống suy dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên và đạt kết quả tích cực. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, y tế dự phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân được quan tâm kiểm tra và triển khai thực hiện tốt; cụ thể : bệnh SXH xảy ra 10 trường hợp (giảm 02 t/h so với tháng trước), lũy kế 24 t/h (tăng 3 t/h so với cùng kỳ); bệnh tay-chân-miệng xảy ra 16 trường hợp (tăng 08 t/h so với tháng trước), lũy kế 24 t/h (tăng 21 t/h so với cùng kỳ); không phát hiện các trường hợp bệnh do vi rút Zika, cúm, sốt rét…; tổ chức kiểm tra 22 cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, trong đó có 02 cơ sở vi phạm về khám sức khỏe định kỳ, xác nhận kiến thức ATTP, đoàn kiểm tra đề nghị chủ cơ sở thực hiện ngay việc khám sức khỏe định kỳ, làm thủ tục để được cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP theo đúng quy định; quản lý hành nghề y tế tư nhân 111 cơ sở (gốm 54 cơ sở y, 57 cơ sở dược, và kể cả đông dược)

Thực hiện quyết định số 772/QĐ-TTg, ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 trên phạm vi cả nước

Ngày 01/4/2019 cùng với khí thế cả nước, trong Tỉnh; các xã, phường trên địa bàn thị xã Hồng Ngự đồng loạt ra quân thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đây là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở có quy mô lớn, với chu kỳ10 năm tổ chức Tổng điều tra một lần và đây là lần thực hiện cuộc Tổng điều tra thứ 5 kể từ khi đất nước thống nhất, kết quả của Tổng điều tra sẽ phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở, về thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua; làm cơ sở để hoạch định phát triển dân số và nhà ở trong thời gian tới (2021-2030). Với sự chuẩn bị chu đáo, những ngày đầu ra quân điều tra, đã mang lại kết quả tích cực

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tập trung đánh giá và điều tra thống kê ở 10 nhóm nội dung chính. Đó là về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, hôn nhân, mức độ sinh tử và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh, lao động việc làm, thực trạng nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư

Tính đến thời điểm này (ngày 11/4/2019), các điều tra viên trên địa bàn thị xã Hồng Ngự đã điều tra được trên 11.070/21.152 hộ, đạt tỷ lệ 61,79% so với tổng số, ước đoán có khả năng công tác thu thập thông tin tại hộ sẽ kết thúc trước ngày 25/4/2019. Để hạn chế những sai sót xảy ra, khi thu thập thông tin, trong ngày đầu ra quân các điều tra viên tiến hành điều tra từ 5 đến 7 hộ đối với phiếu toàn bộ và 3 đến 5 hộ đối với phiếu mẫu

Điểm mới của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm nay là lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong tất cả các công đoạn, trong đó áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến, để các hộ dân tự cung cấp thông tin qua mạng internet

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước được diễn ra từ ngày 01 đến ngày 25/4/2019; mỗi người dân và gia đình cần tích cực hưởng ứng, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho điều tra viên, giúp cuộc tổng điều tra trên địa bàn Thị xã hoàn thành thắng lợi đúng tiến độ, thời gian quy định

Tuy nhiên, hiệu quả công tác tuyên truyền vận động xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa cao, ý thức của một bộ phận người dân trong tham gia xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp chưa có nhiều chuyển biến; nguồn lao động xuất cảnh còn ít, có xã, phường không huy động được lao động tham dự các phiên giao dịch việc làm. Tình hình bệnh sốt xuất huyết, tay-chân-miệng tăng so với cùng kỳ. Công tác tuyên truyền vận động học sinh ra lớp chưa đạt hiệu quả, có 21 em cấp THCS sau nghỉ Tết Nguyên đán không trở lại lớp do theo gia đình đi làm ăn xa ở Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh,…

III. AN NINH-QUỐC PHÒNG :

 - Tình hình ANCT trên tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia tiếp tục ổn định và giữ vững; nhân dân hai nước duy trì qua lại trao đổi và mua bán hàng hóa-dịch vụ diễn ra bình thường. Tình hình ANTT trong nội địa trên địa bàn thị xã nhìn chung được đảm bảo tốt; công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm soát địa bàn, tấn công trấn áp các loại tội phạm tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt, góp phần phòng ngừa tội phạm, hạn chế tình hình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật từng lúc, từng nơi vẫn còn diễn biến phức tạp; cụ thể : Tình hình VPPL về TTXH xảy ra 01 vụ, 02 đối tượng trộm cắp tài sản làm thiệt hại tài sản khoảng 300 tr.đồng tại P. An Thạnh, đã thu hồi 270 tr.đồng, khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can; VPPL về kinh tế đã phát hiện bắt 14 vụ (13 vụ vắng chủ) vận chuyển hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thu giữ: 4.450 gói thuốc lá ngoại, 250 kg quần áo may sẵn và 04 xe mô tô; VPPL về ma túy: bắt quả tang 01 vụ, 01 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy tại phường An Thạnh, thu giữ 0,595 gram Mathamphetamin, 02 ĐTDĐ, 01 xe mô tô và 1,5 tr.đồng;  về tệ nạn xã hội : triệt xóa 01 vụ, 07 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền tại xã Bình Thạnh. Tai nạn giao thông đường bộ từ đầu năm đến nay xảy ra 03 vụ, làm 03 người chết và 01 người bị thương

Tuy nhiên, tình hình ANCT-TTXH mặc dù cơ bản ổn định, nhưng vi phạm pháp luật từng lúc, từng nơi vẫn còn tiềm ẩn khó lường, tai nạn giao thông nghiêm trọng còn xảy ra; ý thức tự giác của người dân trong việc chấp hành về trật tự an toàn giao thông, lòng đường, vỉa hè còn hạn chế

 - Cơ quan quân sự từ thị xã đến các xã, phường tiếp tục duy trì triển khai, thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra còn kết hợp chặt chẽ với lực lượng CA, biên phòng địa phương tiến hành thực hiện nhiều lượt tuần tra, kiểm soát; kết quả đã phát hiện và bàn giao cho chính quyền địa phương nhiều đối tượng tiêu cực để xử lý theo quy định pháp luật hiện hành, nhằm góp phần tích cực ổn định tình hình TTXH, thúc đẩy phát triển KH-XH  địa phương./.

Tải Văn bản tại đây
Chi Cục Thống Kê Thị xã
Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc:

 <<   <   1   2   >   >> 

© Trang Thông tin điện tử thị xã Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Trưởng Ban Biên tập: Phạm Tấn Đạt - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Ngự
Trụ sở: Khóm An Thạnh A, phường An Lộc, Thị xã Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại:02773. 563 362
© Ghi rõ nguồn “https://txhongngu.dongthap.gov.vn” khi phát hành lại thông tin từ Trang này.