.::Trang thong tin dien tu thi xa Hong Ngu::.
NỘI DUNG CHI TIẾT
Nghe bài Cỡ chữ : A- A A+
Cập nhật: 07/05/2018

.::THÔNG TIN BAN BIÊN TẬP::.

 

I. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử:

1. Ông Phạm Tấn Đạt

- Phó Chủ tịch UBND Thị xã

- Trưởng Ban;

2. Ông Bùi Khắc Chu

- Trưởng Phòng VH&TT

- Phó Trưởng ban thường trực;

3. Bà Huỳnh Thị Kim Anh

- Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thị uỷ

- Phó Ban;

4. Ông Lâm Phú Cần

- Trưởng Phòng Nội vụ

- Thành viên;

5. Ông Đỗ Văn Tú

- Chánh VP HĐND&UBND

- Thành viên;

6. Ông Nguyễn Thanh Phong

- Chánh VP Thi ủy Hồng Ngự

- Thành viên.

II. Tổ Biên tập trực thuộc Ban biên tập:

1. Ông Bùi Khắc Chu

- Trưởng Phòng VH&TT

- Tổ Trưởng;

2. Ông Lê Hữu Thanh

- Phó Chánh VP HĐND & UBND

- Tổ Phó;

3. Ông Khưu Tấn Lực

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh

- Tổ phó;

4. Ông Lê Mộc Nhân

- CV Văn phòng HĐND&UBND

- Thành viên;

5. Ông Phạm Trường Tồn

- CV Văn phòng Thị ủy

- Thành viên.

6. Bà Trần Thị Minh Tuyền

- CV Phòng VH&TT

- Thành viên;

7. Ông Ngô Tấn Đức

- CV Phòng Nội vụ

- Thành viên;

8. Bà Hà Mỹ Trang

- CV Phòng Tư pháp

- Thành viên;

 Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc: