.::Trang thong tin dien tu thi xa Hong Ngu::.
NỘI DUNG CHI TIẾT
Nghe bài Cỡ chữ : A- A A+
Cập nhật: 28/09/2018

.::DANH BẠ ĐIỆN THOẠI::.

 HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

DI ĐỘNG

CƠ QUAN

THỊ ỦY HỒNG NGỰ

THƯỜNG TRỰC THỊ ỦY

Hồ Văn Thống

Bí thư

 0913.938.553

 0277.3563.200 

Nguyễn Hùng Tráng

Phó Bí thư -
Chủ tịch UBND Thị xã

0944.999.303

0277.3563.355

VĂN PHÒNG THỊ ỦY HỒNG NGỰ

Nguyễn Thanh Phong

Chánh Văn phòng

0945.758.549

0277.3563.202

BAN TỔ CHỨC

Nguyễn Việt Khôi

Trưởng ban

0947.430.254

0277.3563.208

Nguyễn Văn Mướt

Phó Trưởng ban

0913.764.179

0277.3563.208

Trần Việt Hồng

Phó Trưởng ban

0913.669.662

0277.3563.208

BAN TUYÊN GIÁO

Trần Văn Ngón

Trưởng ban

0918.717.051

0277.3563.212

Trần Văn Sang

Phó Trưởng ban

0978.662.626

0277.3563.211

Huỳnh Thị Kim Anh

Phó Trưởng ban

0918.715.983

0277.3563.211

ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY

Lê Hùng Dũng

Chủ nhiệm

0915.727.111

0277.3563.210 

Nguyễn Vũ Hiền

Phó Chủ nhiệm

0939.499.303

 

Lê Văn Ngừng

Phó Chủ nhiệm

0913.844.320

 

BAN DÂN VẬN

Phạm Thiện Bửu

Trưởng Ban

0918.109.644

0277.3563.353

Bùi Quốc Dũng

Phó Trưởng ban

0918.983.062

0277.3563.201

Lê Thanh Phong

Phó Trưởng ban

0913.764.209

0277.3563.201

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Nguyễn Thị Phương Trang

Giám đốc

0913.345.100

0277.3563.511

Trần Văn Hòa

Phó Giám đốc

0918.164.727

0277.3563.510

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hồ Văn Thống

Chủ tịch

0913.938.553

 0277.3563.200

Lâm Minh Lệ

Phó Chủ tịch

0913.705.036

0277.3564.567

Dương Thị Hoa Ngọc

Phó Chủ tịch

0387.004.737

0277.3563.364

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ VÀ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

UBND THỊ XÃ HỒNG NGỰ

Nguyễn Hùng Tráng

Chủ tịch

0944.999.303

0277.3563.355

Đặng Văn Ne

Phó Chủ tịch

0918.251.404

 

Phạm Tấn Đạt

Phó Chủ tịch

0919.997.379

0277.3563.358 

1. PHÒNG NỘI VỤ

Lâm Phú Cần

Trưởng phòng

0918.716.490

0277.3563.378

Khương Phước Lợi

Phó Trưởng phòng

036.8844.679

0277.3563.379

2. PHÒNG TƯ PHÁP

Lê Việt Hùng

Trưởng phòng

0918.258.661

0277.3563.177

Lâm Hùng Vương

Phó Trưởng phòng

0918.545.000

0277.3563.188

3. PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH

Nguyễn Văn Hậu

Trưởng phòng

0919.617.666

0277.3563.494

Lê Thanh Tuấn

Phó Trưởng phòng

0919.543.970

0277.3563.464

Hà Ngọc Giàu

Phó Trưởng phòng

0918.749.779

 

4. PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

Bùi Phi Hùng

Phó Trưởng phòng

0918.482.946

0277.3563.233

Cao Huỳnh Hiếu

Phó Trưởng phòng

0913.846.141

 0277.3563.233

5. PHÒNG LAO ĐỘNG - TB&XH

Lê Hữu Nghĩa

Trưởng phòng

0913.764.188

0277.3563 220

Trần Thụy Ngọc Diễm

Phó Trưởng phòng

0985.776.997

 

6. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Bùi Khắc Chu

Trưởng phòng

0918.363.025

 

Trang Văn Hận

Phó Trưởng phòng

083.799.7300


Tiêu Huỳnh Xuyên

Phó Trưởng phòng

0949.343.377


7. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Lê Văn Trung

Trưởng phòng

0917.271.464

0277.3563.330

Nguyễn Thanh Tâm

Phó Trưởng phòng

0949.110.748

0277.3563.162

8. PHÒNG Y TẾ

Trần Văn Hướng

Trưởng phòng

0913.607.297

0277.3563159

Phạm Thanh Tuấn

Phó Trưởng phòng

0839.141.002

0277.3563160

9. THANH TRA THỊ XÃ

Phạm Văn Cọp

Chánh Thanh tra

0919.191.394

0277.3563499

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Phó Chánh Thanh tra

0915.760.331

0277.3563499

10. VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Đỗ Văn Tú

Chánh Văn phòng

0918.611.727

0277.3563360

Lê Hữu Thanh

Phó Chánh Văn phòng

0918.351.545

0277.3563361

Huỳnh Thanh Sang

Phó Chánh Văn phòng

0944.627.621

0277.3563350

11. PHÒNG KINH TẾ

Trần Phước Lộc

Trưởng phòng

0913.967.360

0277.3837867

Nguyễn Huấn

Phó Trưởng phòng

0907.475.920

0277.3563400

Lê Thị Kiển

Phó Trưởng phòng

0917.216.882

 

Dương Phú Xuân

Phó Trưởng phòng

0918.663.900

0277.3837867

12. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Lê Phú Lộc

Trưởng phòng

0919.208.707


Trần Văn Nơi

Phó Trưởng phòng

0901.210.808

0277.3654666

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO & TRUYỀN THANH

Khưu Tấn Lực

Giám đốc

0944.769.967

0277.3563407

Bùi Trần Hào

Phó Giám đốc

0939.996.693

0277.3563407

Nguyễn Hữu Tâm

Phó Giám đốc

0913.714.079

 

BAN QUẢN LÝ CHỢ

Nguyễn Hữu

Phó Trưởng ban

0939.539.352

0277.3546456

Nguyễn Thành Ang

Phó Trưởng ban

0918.866.104

0277.3560046

BAN QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

Đào Anh Tuấn

Trưởng ban

0907.969.001

0277.3522268

Lê Thành Tâm

Phó Trưởng ban

0918.789.098

0277.3522268

Lê Văn Sơn

Phó Trưởng ban

 

0277.3522268

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Nguyễn Hoàng Hải

Giám đốc

0907.958.289

0277.3567456

Lâm Phú Dồi

Phó Giám đốc

0989.999.231

0277.3503103

Trần Hữu Tài

Phó Giám đốc

0939.180.555

 

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Nguyễn Văn Chưởng

Giám đốc

0915.724.170

0277.3563299

Phan Thị Nhiễm

Phó Giám đốc

0919.359.663

0277.3563298

Nguyễn Văn Hoà

Phó Giám đốc

0945.585.857

 

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

Trương Văn Đến

Phó Đội trưởng

0987.298.958

0277.3546456

Trần Văn Bào

Phó Đội trưởng

0919.027.916

0277.3546456

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG

PHƯỜNG AN THẠNH

Nguyễn Minh Hồng

Chủ tịch

0918.360.525

0277.3838163

Lê Văn Thanh

Phó Chủ tịch

0907.144.655

0277.3837244

Trần Văn Son

Phó Chủ tịch

0919.029.318

0277.3563254

Nguyễn Thanh Phong

Chỉ huy trưởng
BCH QS phường

0939.226.757

0277.3837278

Đỗ Thanh Tâm

Trưởng Công an phường

0949.777.649

0277.3837243

PHƯỜNG AN LẠC

Nguyễn Thanh  Phong

Bí thư - Chủ tịch

0913.830.973

0277.3585302

Đỗ Văn Sáng

Phó Chủ tịch

0902.743.545

 

Đinh Hồng Khanh

Chỉ huy trưởng
BCH QS phường

0919.099.323

0277.3585305

Trần Văn Hường

Trưởng Công an phường

0918.360.538

0277.3585304

PHƯỜNG AN LỘC

Nguyễn Văn Khối

Chủ tịch

0919.239.474

0277.3563154

Trần Thị Mai

Phó Chủ tịch

0943.123.414

0277.3563154

Nguyễn Hồng Tâm

Chỉ huy trưởng
BCH QS phường

0366.105.914

 

Dương Văn Tuấn

Trưởng Công an phường

0985.776.568

0277.3563156

XÃ AN BÌNH A

Nguyễn Văn Hiếu

Chủ tịch

0919.302.727


Dương Minh Hanh

Phó Chủ tịch

0919.119.836

0277.3838038

Ngô Hoàng  Vũ

Phó Chủ tịch

0989.329.200

0277.3838038

Nguyễn Thống Nhất

Chỉ huy trưởng
BCH QS phường

0917.611.055

0277.3839167

Lê Minh Cường

Trưởng Công an xã

0908.351.777

0277.3838154

XÃ AN BÌNH B

Dương Hoài Thanh

Chủ tịch

0919.993.500

 

Phạm Hữu Nhơn

Phó Chủ tịch

0934.027.222

0277.3563655

Nguyễn Hoàng Nghĩa

Chỉ huy trưởng
BCH QS phường

0913.255.030

0277.3839168

Trần Văn Huệ

Trưởng Công an xã

0917.183.382

0277.3839631

XÃ BÌNH THẠNH

Lê Thanh Tuấn

Chủ tịch

0919.167.215

0277.3837405

Trần Thị Quyền

Phó Chủ tịch

0977.449.350

0277.3563003

Trương Văn Thành

Phó Chủ tịch

0947.444.413

0277.3837405

Trịnh Thanh Hải

Chỉ huy trưởng
BCH QS xã

0947.444.415

0277.3839.170

Lê Hữu Phước

Trưởng Công an xã

0913.967.339

0277.3937549

XÃ TÂN HỘI

Trần Minh Hậu

Chủ tịch

0913.455.871

0277.3837834

Lê Văn Duẩn

Phó Chủ tịch

0916.648.488

0277.3837834

Lê Thị Hồng Lụa

Phó Chủ tịch

0919.517.101


Thái Văn Hận

Chỉ huy trưởng
BCH QS phường

0916.345.963

0277.3839169

Phan Hòa Tám

Trưởng Công an xã

0988.420.966

0277.3839028

 

 Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc: