.::Trang thong tin dien tu thi xa Hong Ngu::.
NỘI DUNG CHI TIẾT
Nghe bài Cỡ chữ : A- A A+
Cập nhật: 14/08/2018

THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP

THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ

...::…

 

* UBND PHƯỜNG AN LẠC

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

Chức vụ: Bí thư - Chủ tịch phường

Số điện thoại: 0913.830.973

Thư điện tử: ntphong.txhn@dongthap.gov.vn

 

* UBND PHƯỜNG AN LỘC

Họ và tên: Nguyễn Văn Khối

Chức vụ: Chủ tịch phường

Số điện thoại: 0919.239.474

Thư điện tử: nguyenvankhoi.txhn@dongthap.gov.vn

 

* UBND PHƯỜNG AN THẠNH

Họ và tên: Nguyễn Minh Hồng

Chức vụ: Chủ tịch phường

Số điện thoại: 0918.360.525

Thư điện tử: nmhong.txhn@dongthap.gov.vn

 

* UBND XÃ AN BÌNH A

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu

Chức vụ: Chủ tịch xã

Số điện thoại: 0919.302.727

Thư điện tử: nvhieu.txhn@dongthap.gov.vn

 

* UBND XÃ AN BÌNH B

Họ và tên: Dương Hoài Thanh

Chức vụ: Chủ tịch xã

Số điện thoại: 0919.993.500

Thư điện tử:

 

* UBND XÃ BÌNH THẠNH

Họ và tên: Lê Thanh Tuấn

Chức vụ: Chủ tịch xã

Số điện thoại: 0919.167.215

Thư điện tử: lethanhtuan.txhn@dongthap.gov.vn

 

* UBND XÃ TÂN HỘI

Họ và tên: Trần Minh Hậu

Chức vụ: Chủ tịch xã

Số điện thoại: 0913.755.871

Thư điện tử: tmhau.txhn@dongthap.gov.vn

 Gửi ý kiến:
Tiêu đề*
Nội dung*
Upload FileNhap file  Xoa file 
Họ tên*
Địa chỉ*
Địa chỉ Email

Ý kiến bạn đọc: