.::Trang thong tin dien tu thi xa Hong Ngu::.
.:: LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO VĂN BẢN::.
STT Văn bản dự thảo File đính kèm
1 Lấy ý kiến Báo cáo kết quả thị xã Hồng Ngự hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kể từ ngày 11/7/2019 đến 25/7/2019 (Mọi ý kiến đóng góp dự thảo, vui lòng gửi bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Thị xã (phòng Kinh tế, địa chỉ số 85, đường Hùng Vương, phường Anh Thạnh, thị xã Hồng Ngự, email: pkt.txhn2009@gmail.com, số điện thoại 0277.3837.867 hoặc phản hồi trực tiếp tại đây) Tải về
2 Để có được một tác phẩm tốt nhất, có tầm khái quát cao về địa lý, kinh tế, văn hoá - xã hội và con người Thị xã; đồng thời tạo được sự đồng thuận cao của Cán bộ, CC-VC, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân Thị xã, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) thị xã Hồng Ngự giới thiệu 10 tác phẩm và trân trọng kính mời toàn thể quý vị tham gia góp ý, bình chọn. (Xin quý vị vui lòng gửi phiếu đánh giá này về Văn phòng HĐND&UBND thị xã Hồng Ngự, trước ngày 29/3/2019; hoặc qua các địa chỉ Email: dovantutxhn@gmail.com; vanphongubnd.txhn@dongthapgov.vn) Tải về
3 Lấy ý kiến 03 xã An Bình B, Bình Thạnh và Tân Hội đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (Mọi ý kiến đóng góp, phản ảnh vui lòng gửi bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Thị xã (phòng Kinh tế, địa chỉ số 85, đường Hùng Vương, phường Anh Thạnh, thị xã Hồng Ngự, email: pkt.txhn2009@gmail.com, số điện thoại 0277.3837.867) tổng hợp báo Uỷ ban nhân dân Thị xã trước ngày 06/11/2018) Tải về
4 Lấy ý kiến Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Hồng Ngự (Mọi ý kiến đóng góp, phản ảnh vui lòng gửi bằng văn bản hoặc trực tiếp tại phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã email: tnmt.txhn@gmail.com, số điện thoại 0277.3563.233 Tổng hợp báo Uỷ ban nhân dân Thị xã trước ngày 30/11/2018) Tải về
5 Lấy ý kiến xã An Bình B đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (Mọi ý kiến đóng góp, phản ảnh vui lòng gửi bằng văn bản hoặc trực tiếp tại Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới Thị xã (phòng Kinh tế, địa chỉ số 85, đường Hùng Vương, phường Anh Thạnh, thị xã Hồng Ngự, email: pkt.txhn2009@gmail.com, số điện thoại 02773.837.867) tổng hợp báo Uỷ ban nhân dân Thị xã trước ngày 23/3/2018) Tải về
6 Xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” của cô Nguyễn Thị Hồng Thu giáo viên trường Mẫu giáo Bình Thạnh (Các ý kiến đóng góp thẩm định hồ sơ có thể gửi trực tiếp bằng thư tay hoặc thư điện tử qua địa chỉ https://pgd.txhongngu.dongthap@moet.edu,vn trước 17/01/2017) Tải về
7 Đóng góp ý kiến dự thảo Ban hành Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thị xã Hồng ngự. (các ý kiến đóng góp bằng văn bản xin vui lòng gửi về Phòng Quản lý đô thị hoặc email: dvhung93@gmail.com trước 31/3/2016) Tải về
8 Đóng góp ý kiến dự thảo Kế hoạch phát triển đô thị TXHN giai đoạn 2016 -2020 (các ý kiến đóng góp bằng văn bản xin vui lòng gửi về Phòng Quản lý đô thị hoặc email: dvhung93@gmail.com trước 11/3/2016) Tải về
9 CÁC VẤN ĐỀ TRỌNG TÂM XIN Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI) (các ý kiến đóng góp bằng văn bản xin vui lòng gửi về Phòng Tư pháp Thị xã trước 03/9/2015) Tải về
10 DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ KHOÁ I TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2015 – 2020 (các ý kiến đóng góp bằng văn bản xin vui lòng gửi về Văn phòng Thị uỷ hạn chót 15/5/2015) Tải về